Regulativa

Na ovoj stranici objavljivaćemo relevantne dokumente koji se odnose na zakonsku regulativu i pravne procedure od značaja za radioamatere pojedince i cjelokupni radioamaterski pokret. Ovo je pogodnost za naše članove, koju, u duhu otvorenosti, nudimo i svim drugim radioamaterima i zaintersovanim građanima.

Krajem prošle godine (2020.), nadležni organ RAK-a BiH usvojio je “Pravilo 92/2020 o radioamaterskoj službi”. Ovo pravilo određuje prava, obaveze, dužnosti i procedure po kojima RAK postupa u odnosu sa nama, radioamaterima, kao i naša prava i dužnosti u odnosu sa RAK-om. Pravilo je objavljeno u Službenom glasniku BiH od 22.01.2021 na tri jezika i dva pisma.

Pravilo 92/2020 o radioamaterskoj službi