Naši članovi

Dužnosnici

Predsjednik Skupštine Radiokluba "Sarajevo"Zahid Turbić
Predsjednik Radiokluba "Sarajevo"Emin Skopljak
Potpredsjednik Radiokluba "Sarajevo"Zijad Žuga
Član Uprave Radiokluba "Sarajevo"Samir Hasanbegović
Predsjednik Sekcije "Hercegovina"Sejo Bajrektarević
Zamjenik predsjednika Sekcije "Hercegovina"Zuhdija Jugović

Članovi Radiokluba “Sarajevo”

POZIVNI ZNAKIMEPREZIMEPOTVRĐENO (2019)
E70BAADMIRBEČIĆ
E76APDAVORBERGOČ
E73JWMARIOBOŠKOVIĆ
E72BMJMLADENBOŠNJAK
E71RBRUDOLFBOŠNJAK
E74ACSEADČELJO
E76CENENESČENGIĆ
E77CKKEMALČOVIĆ
HUSEINCRNOVRŠANIN
E70AAZORANCVIJANOVIĆ
E73CFTARIKDAUTOVIĆ
FUADĐOZO
E74ZKZLATKOGRGIĆ
E75AABDULAHGUTIĆ
E74WHHUSEINHADŽIBEGOVIĆ
E73RKSAMIRHASANBEGOVIĆ
E72JABMIRSADIBRIĆ
E74OFPEDJAJOVANOVIĆ
E72KKEDIMKOŠARIĆ
E71WALMASKRDŽALIĆ
E77AWAMELKRDŽALIĆ
E73AJJASENKOKRDŽALIĆ
E73MMSAMIRMEKIĆ
E74CCADMIROMERBEGOVIĆ
E74RARANKORADOJA
E72RZAARMINROKŠA
E77YZADISSABLJICA
E72STVSELMAŠAKIĆ
E74MGMENSURŠAKIĆ
E75KKISMETSENDIĆ
E78OSAVOSIMEUNOVIĆ
E71EEMINSKOPLJAK
E73NSCNEDIMSKOPLJAK
AMIRSTUPAC
E74ASHAZIMŠAHBAZ
E78ZTZAHIDTURBIĆ
E73HISEDINZALIHIĆ
E79NWNERMINŽIGA
E77ZXZIJADŽUGA

Članovi Sekcije “Hercegovina”

POZIVNI ZNAKIMEPREZIME
E72ALMALIMABAZA
E74NLSEJOBAJREKTAREVIĆ
E72SWLJASMINBAJREKTAREVIĆ
E72BZHZULFOBATLAK
E72TVBTINBEGTAŠEVIĆ
E72BHHHALILBEŠO
E75LCREUFCETIN
E72SDRSANJINDRLJEVIĆ
E72DDDDEMIRDURGUTOVIĆ
E72DDSSEMIRDURGUTOVIĆ
E72DJMMUSTAFADŽAJO
E72ESCADNANDŽULIMAN
E74SFSENADFETIĆ
E72NTVSELVINHAMZIĆ
E72RSJRIJADJUGO
E72MISHAJRAJUGO
E75ZJZUHDIJAJUGOVIĆ
E72RZHZIJADJUGOVIĆ
E72KNMNEDIMKEVELJ
MUJOMEHIĆ
E72CBCMIROSLAVPANTIĆ
E72PDFFARISPREVLJAK
E75SNNIHADŠEHIĆ
E72ATVRAMIZVILOGORAC
E72VANANESVOLODER
E74UZARMINŽUJO