Privremeni rezultati HF dijela takmičenja “Šesti april”

Na sjednici Predsjedništvo Radiokluba Sarajevo, održanoj 3.5.2018, odlučeno je da se objave slijedeći privremeni rezultati HF dijela takmičenja “Šesti april“:

 

Kategorija „A“ – Jedan operator:

Samo CW:

Rb. Call QSO Poeni
1. YT3E 24 45
2. E77EA 23 44
3. YT3M 23 43
4. YU5D 22 39
5. YU7RQ 22 39
6. YT5N 22 39
7. YT3X 22 39
8. YT5R 22 35
9. E77Y 20 33
10. YU1ED 20 33

 

Kategorija „A“ – Jedan operator:

Samo SSB:

Rb. Call QSO Poeni
1. YU7G 32 61
2. YU7BG 31 54
3. YU7PEP 33 53
4. YT4ZZ 27 52
5. YT3TPS 21 34
6. E74TJ 14 31
7. 9A7IO 4 21

 

Kategorija „A“ – Jedan operator:

MIX:

Rb. Call QSO Poeni
1. YU2V 53 86
2. YT1WA 46 75
3. YU7Q 42 68

 

Kategorija „B“ – Više operator:

Samo MIX:

Rb. Call QSO Poeni
1. E73ESP 53 95
2. YU1AAX 55 95
3. YU7GMN 51 93
4. E74ELJ 19 41
5. E71ACU 17 38
6. 406BLM 10 31