Izrazi sućuti od naših prijatelja iz Vukovara

 

Primite moje iskreno saučešće za našeg velikog prijatelja i radioamatara
Almasa Krdžalića E71W.
Nedostajat će nam zauvjek veliki čovjek i njegova prisutnost na UKV
opsezima zadnjih godina gdje smo se čuli svaki aktiviti contest.Zadnji
put je to bilo u 7.mjesecu ove godine kad smo se čuli i nije dalo
naslutiti da bi mogli ostati bez iskrenog prijatelja i radioamatera.
Još jednom izražavam saučešće u tuzi i bolu članovima obitelji Krdžalić
i članovima Radio kluba Sarajevo.
Naravno i dalje ćemo okretati antene u pravcu Sarajeva, jer Almas je
uvjek govorio okreni Dule prema Sarajevu.
Hvala ti prijatelju na svemu i počivao u miru, laka ti Bosanska zemlja!

73, de 9A2KK – Duško! & članovi Radio kluba Vukovar 9A0V!

 

U ime obitelji i članova našeg Kluba zahvaljujemo se Dušku i svim dragim prijateljima iz Radio kluba Vukovar.