Prvo UKV takmičenje u 2021

U nedjelju je održano prvo UKV takmičenje ove godine: 9A/S5/OK Activity Contest. Od naših članova, aktivni su bili Emin, E71E, Almas, E71W, i Zoran, E70AA. Prva dvojica su radili iz Sarajeva, dok je Zoran izašao negdje do polovine snijegom pokrivenog Trebevića na 1200m n/v. Prilike na 2-metarskom opsegu su bile izuzetno loše, što je uz već dobro poznate probleme nas koji radimo UKV takmičenja sa lokacija južnije od 45 paralele, rezultiralo skromnim brojem ostvarenih veza i relativno malim dosezima naših signala.

Pored nas, iz BiH su radile još četiri klupske stanice: E7GZ iz Goražda, E71EDK iz Kladnja, E71EBS iz Srebrenika i E70SIC iz Sarajeva. Prema lokatorima koje su davali, svi su na ovu sniježnu i maglovitu nedjelju izašli na lokacije izvan i iznad svojih gradova. Dobar je to znak za nastavak UKV takmičarske sezone 2021 u našoj zemlji.