In memoriam – Kemal Čović

Sa žalošću smo primili vijest da je naš član Kemal Čović, E77CK, preselio na ahiret 11. 10. 2019.

Kemalov doprinos radu Kluba ostaće u dugom sjećanju svih naših članova.