Poziv na otvaranje Prvog Ham radio kampa-YOTA 2017.

08.07.2017. u 13.00 na Boračkom jezeru kod Konjica, 80 km udaljenosti od Sarajeva održat će se svečano otvaranje
Prvog Ham radio kampa koji će trajati sedam dana.
Očekujemo veliki broj prijatelja i gostiju koji će se moći upoznati sa aktivnostima kampa koji je fokusiran na
direktnu prezentaciju radioamaterizma i rada sa mladima – YOTA.
Nakon otvaranja kampa bit će održan okrugli sto sa temom Prednosti direktnih kontakata u promociji
Radioamaterizma u odnosu na virtualne načine komuniciranja.
Tim prvog radio kampa će u toku trajanja kampa upoznati i praktično uvesti u svijet radioamaterizma
oko 100 učesnika kampovanja.
Za sve koji održe vezu sa članovima kampa u navedenom periodu pripremljena je i specijalna diploma.

Aktivni kanali za navođenje R2A – S 12
Eholink E7 4 NL-R

Ham radio Camp-YOTA team
Organizator Sekcija RK Sarajevo E74ALM-E7OALM
73 – E74NL