Telefon

Bilo je to negdje potkraj 70-ih da je telefonska mreža u Sarajevu narasla do skoro 10,000 telefonskih priključaka. Tu se neko od naših sjetio da podnesemo zahtjev za telefonki priključak u prostorijama Kluba, koje su se tada nalazile u Gundulićevoj ulici, na broju 5. I, gle čuda, tako se “potrefi”… VišeTelefon