• February 28, 2017 10:58 am

Plan rada

 

RADIO  KLUB  SARAJEVO – E74ALM

Datum: 05.04.2014. god.

PRIJEDLOG PLANA RADA ZA 2014. GODINU

A.UPRAVNI ODBOR

–          Na sjednici skupštine razmotriti  i ustanoviti  konkretnija zaduženja članova  UO a prema usvojenom planu rada.  Ako aktivnosti iz Programa zahtjevaju, formirati  radne grupe  ili  komisije, kao stalne ili povremene ( npr.web stranicakontesti, tehnika i sl. ),

–          Izabrati sekretara  i  blagajnika RK,

–          Imenovati  šefa PPS koji bi bio član UO po funkciji.

 B.   ČLANSTVO RK

–          Formirati bazu podataka o članovima RK i u kontinuitetu je ažurirati i usvojiti odluku o visini članarine za 2014. God.  Zadužen:___________________________________________________________________

–          Kreirati članske iskaznice.  Zadužen:_____________________________________________

–          Uozbiljiti i definisati obaveze članova prema RK kao što su;  Članarina, programske  aktivnosti, konkretna zaduženja, način realizacije,

–          Mada je Statutom definisano, nedovoljno je zaživjelo u praksi pa je potrebno još preciznije definisati  obaveze Radio kluba prema članovima kao što su; ažurna baza podataka o članovima RK, posredovanje prema RAK-u oko  licenci i radio dozvola, QSL biro, polaganje op. ispita, predstavljanje prema ARA u BiH i drugim subjektima i organizacijama itd.,                                                     

C.   PROSTORIJE  RK:  Potrebno je definisati, urediti i poštovati  odluke skupštine i  UO u smislu namjene i funkcije i to:

–          Društvene prostorije –  da su uvijek uredne i čiste, pristupačne članovima i posjetiocima,

–          PPS – da je potpuno osposobljena i uvjek spremna  za normalan rad na radio uređajima za KT i UKT,

–          Kancelarija – Dovesti  je u red  i  privesti  stvarnoj namjeni,

–          Magacin – Smješten u bunkeru ali su u njemu stvari nabacane i treba ga srediti,

–          Čajna kuhinja – Nije na potrebnom higijenskom nivou. Dovesti je u red i održavati,

–          Sanitarni čvor – važi kao i za čajnu kuhinju,

–          Ulazni hol – nužno je da bude uredan,

–          Prostor za servis.

Za sve gore navedeno  imenovati  komisiju i nosioca aktivnosti

D.   TEHNIČKA I RADIO OPREMA

–          Iako je većina  opreme i uređaja, uglavnom, privatno vlasništvo, potrebno   je istu pregledati, sortirati i evidentirati. Neispravnu ili oštećenu opremu pokušati dovesti u funkcionalno stanje,

–          Neispravnu i zastarjelu opremu i dijelove, koji  nisu  niti za klubski  Muzej, ustupiti zainteresovanim članovima RK a nepotrebno pobacati,

–          Imenovati komisiju za realizaciju ovih aktivnosti.__________________________________

E.  WEB  STRANICA

–          Izabrati Provajdera za period od najmanje  dvije godine :_____________________________

–          Pokušati  vratiti dio ranije stranice i sadržaja,

–          Imenovati  glavnog  Urednika i ev. Urednike rubrika :_______________________________

F.  SARADNJA SA DRUGIM UDRUŽENJIMA, ORGANIMA I ORGANIZACIJAMA

–          Saradnja sa organima SO Centar Sarajevo, Skupštine  grada  i  posebno  sa  organima  Civilne zaštite na različitim nivoima  a u skladu sa kadrovskim i materijalnim mogućnostima RK,

–          Saradnja sa drugim NVO  i  klubovima pobratimima,

–          Ukoliko financijski i drugi uslovi  omogućavaju, obaviti posjete sajmovima u Fridrishafenu i  Zagrebu, Sloveniji i sl.,

–          Podržati sve akcije ARA BiH u kadrovskom smislu.

G.  KT I UKT AKTIVNOSTI

–          Dovesti PPS u punu funkciju i  organizovano učestvovati u važnijim kontestima međunarodnog i svjetskog značaja (PMC, HQ, WW,  WPX) i animirati naše operatore za rad iz klubskog  PPS.

–          Izviditi mogućnosti za iznalaženje izdvojene kontest lokacije (Grdonj, Mojmilo ili dr.), kako za KT, tako i za UKT,

–          Organizovati internu obuku za vođenje LOG-a na PC kao i za rad digitalnim vrstama komunikacija (RTTY, PSK, ATV i sl.),

–          Aktivirati  UKT aktivnosti u skladu sa kalendarom  UKT takmičenja  (VHF KUP ARA BiH, VHF CW kontest,  6m kontest,  E7 i 9A aktiviti), ovisno o financijskim mogućnostima. Ako ne drugačije, realizovati ove aktivnosti preko učešća  članova kluba,

–          Organizovati  učešće u jednom UKT kontestu sa Bjelašnice, Bukovika, Smetova  ili slične lokacije a u skladu sa mogućnostima.  (Juni, Juli ili August),

–          Dovesti u funkciju repetitore RO i ROa, UHF, EHO link kao  i neke radiofarove.