Poziv na otvaranje Prvog Ham radio kampa-YOTA 2017.

08.07.2017. u 13.00 na Boračkom jezeru kod Konjica, 80 km udaljenosti od Sarajeva održat će se svečano otvaranje
Prvog Ham radio kampa koji će trajati sedam dana.
Očekujemo veliki broj prijatelja i gostiju koji će se moći upoznati sa aktivnostima kampa koji je fokusiran na
direktnu prezentaciju radioamaterizma i rada sa mladima – YOTA.
Nakon otvaranja kampa bit će održan okrugli sto sa temom Prednosti direktnih kontakata u promociji
Radioamaterizma u odnosu na virtualne načine komuniciranja.
Tim prvog radio kampa će u toku trajanja kampa upoznati i praktično uvesti u svijet radioamaterizma
oko 100 učesnika kampovanja.
Za sve koji održe vezu sa članovima kampa u navedenom periodu pripremljena je i specijalna diploma.

Aktivni kanali za navođenje R2A – S 12
Eholink E7 4 NL-R

Ham radio Camp-YOTA team
Organizator Sekcija RK Sarajevo E74ALM-E7OALM
73 – E74NL

Radio kamp Boračko Jezero 2017

Radio klub Sarajevo E74ALM-E70ALM organizuje Prvi radio kamp Boračko jezero 2017 u terminu od 8.7.do 16.7.207.
Radio kamp je edukativno-rekreativnog karaktera sa praktičnim sadržajima i radionicama kao što su,ARG operatorske vještine,infomatika te drugi vidovi HAM RADIA. Za veze ostvarena sa Radio kampom bit će izdata specijalna diploma
U kampu je obezbjeđen šatorski smještaj i ishrana sa tri dnevna obroka -Kupanje u Boračkom jezeru,kraći izleti ,korištenje sportskih terena.
Cijena sedmodnevnog boravka iznosi 120 km.
Prema mogučnostima bit će napravljen dnevni plan radioamaterskih predavanja te pozivamo sve zainteresovane Radio klubove i pojedince
da se prijave i da uzmu učešće u organizaciji Radio kampa

info – t94nl@hotmail.com
tel-viber – 061 141 236
Echolink – E74NL-R – E74NL

Skupština radio kluba

Dana 15.04.2017. održana je skupština Radio kluba Sarajevo na kojoj je izabrana uprava udruženja, te dodijeljene diplome za učešće na jubilarnom contextu “Sarajevo 555” kao i zahvalnice za podršku radio klubu Srebrenica. Imali smo brojne goste kako iz Sarajeva, tako iz Mostara i Konjica, te Srebrenice. Naš specijalni gost bio je i gospodin general Jovan Divjak. Ovim putem zahvaljujemo se svima koji su prisustovali ovoj skupštini. Da bi sve ostalo kvalitetno zabilježeno potrudio se naš kamerman Sejo E74NL, kojem se takođe zahvaljujemo ovom prilikom.

Snimke sa skupštine možete pogledati na sljedećim linkovima:
https://www.youtube.com/watch?v=gNIt8fP4o_U
https://www.youtube.com/watch?v=naNPP9Gb1SY
https://www.youtube.com/watch?v=XVcOqsIJllk

70 godina od osnivanja Radio kluba Sarajevo E74ALM

Dana 22.10.2016. održana je Svećana skupština radio-amaterskog kluba Sarajevo E74ALM povodom 70 godina od osnivanja i rada.
U prostorijama Radio kluba su se okupili Radioamateri iz Sarajeva, Doboja, Kreševa, Ilijaša, Mostara, Konjica Srebrenice, Jablanice, Goražda, Gračanice Stjepan polja i još mnogih mjesta. Nakon zvaničnog dijela dodijeljena su priznanja i zahvalnice za učesnike u takmičenju koje je organizovao klub. Poslije je krenuo Hamfest na kome se imalo šta vidjeti i čuti, od šaljivih događaja do najnovijih tehničkih dostignuća korisnih za radio-amatere.
Sve ovo je Snimio naš Sejo E74NL

Podrška Općine Centar Radio klubu Sarajevo

Rebalansom budžeta Općine Centar za 2012. godinu izdvojeno je 5.000 KM za pomoć u radu Radio kluba ”Sarajevo”. Protokol o realizaciji tog budžetskog granta potpisali su općinski načelnik Dževad Bećirević i predsjednik Udruženja Radio klub ”Sarajevo” Emin Skopljak.

– Pomoć Općine Centar zaista nam je dobro došla te se u ime Radio kluba zahvaljujem na dodijeljenim sredstvima koja ćemo iskoristiti da unaprijedimo naše aktivnosti na obuci mladih i učešću na domaćim i međunarodnim manifestacijama iz oblasti radio amaterizma– rekao je Skopljak.

Inače Radio klub ”Sarajevo”, koji je osnovan davne 1946. godine, obučava u svojim prostorijama na Ciglanama mlade ljude za rukovanje radio opremom i drugim telekomunikacijskim uređajima.
Treba spomenuti da su članovi Kluba, nakon što je Služba za civilnu zaštitu Općine Centar prošle godine nabavila opremu za profesionalnu mobilnu radio komunikaciju, volonterski izvršili obuku za oko 100 pripadnika Općinskog i mjesnih štabova Civilne zaštite i općinskih uposlenika, kao i certificiranje za upotrebu novog sistema veza u slučaju prirodnih i drugih nesreća, koji signalom pokriva područje cijelog Kantona Sarajevo. Stoga je predsjedavajući Općinskog vijeća Centar Slaven Kovačević predložio, načelnik Bećirević prihvatio, a Općinsko vijeće usvojilo da se rebalansom budžeta Općine izdvoji 5.000 KM za pomoć Radio klubu ”Sarajevo”.