IZVJEŠTAJ O ODRŽANOM PRVOM RADIO E7 KAMPU „BORAČKO JEZERO 2017“

Radio E7 kamp po prvi puta je održan na Boračkom jezeru kod Konjica od 8.7. do 16.7. 2017. Predsjednik Radio kluba Sarajevo je ovlastio Seju E74NL, zbog dosadašnjeg iskustva u organizaciji ovakvih aktivnosti “Kamp 2001”, da pripremi i organizuje Radio kamp. Takođe su organizovane i aktivnosti za koje je pripremljena… VišeIZVJEŠTAJ O ODRŽANOM PRVOM RADIO E7 KAMPU „BORAČKO JEZERO 2017“