DDS VFO N3ZI

DDS VFO N3ZI

Slika-za-oglas_s
100 KM

VFO nabavljen u kit-u je sastavljen i funkcionalan! Može se koristiti u različite svrhe, kao poseban VF generator ili pak kao VFO u sklopu nekog amaterskog uređaja.

Detaljne informacije o kitu se mogu naći na internetu na stranici http://www.pongrance.com/. Kompletan priručnik nuđene verzije DDS generatora se može skinuti sa stranice http://www.pongrance.com/manuals.html izborom „DDS-2 Assembly Manual (2013-15 Version)“.

Nudi se sa optičkim enkoderom sastavljenim od elemenata iz stare verzije miša za računar i  prikladnim dugmetom za podešavanje frekvencije. U obzir dolazi i isporuka sa mehaničkim enkoderom, u kom slučaju je cijena 10 KM niža.