75 godina postojanja i rada Radiokluba Sarajevo

Na jesen 2020. godine naš Klub je napunio 74 godine i time ušao u godinu u kojoj ćemo obilježiti zaista značajan jubilej: 75 godina postojanja i rada Radiokluba Sarajevo. Za nadati se da ćemo imati snage i volje da ovu obljetnicu prikladno i dostojanstveno obilježimo.

U okviru priprema za obilježavanje ove značajne obljetnice želimo zamoliti sve naše bivše i sadašnje članove koji posjeduju bilo kakvu dokumentaciju vezanu uz povijest Kluba (fotografije, filmski zapisi, publikacije, zapisnici sa sastanaka, isječci iz novina, značke, bedževe i slično) da nam se jave na email adresu 75godina@e74alm.ba, da bismo se dogovorili kako da te artefakte digitaliziramo (najčešće samo snimimo digitalnim fotoaparatom) i učinimo ih dostupnim javnosti putem našeg websitea.

Nadalje, na forumu posvećenom prikupljanju arhivske građe za pisanje povijesti Kluba možete napisati svoja sjećanja na ljude koji su bili članovi Kluba ili su imali bilo kakve veze sa Klubom, kao i na događaje u kojima su sudionici bili članovi našeg Kluba. Uz vaša sjećanja možete priložiti i relevantne multimedijalne sadržaje (prije svega fotografije) ukoliko ih imate na rasplaganju u digitalnom formatu.

Svaka vaša priča/crtica biće jedna nova tema u okviru pomenutog foruma. Na svaku objavljenu priču moguće je objaviti komentar. Posebno su korisni komentari koji dodaju nove informacije ili bacaju novo svjetlo na navedenu priču.

Prijavite se, prenesite nam svoja sjećanja, komentarišite priloge drugih radioamatera i, sve u svemu, zabavite se čitajući i pišući priloge za naš forum.