Rezultati takmičenja Šesti april

HF takmičenje – Jedan operator CW

PlasmanPozivni znakDiploma
1YT3EYT3E
2E77EAE77EA
3YT7MYT7M
4YU5DYU5D
5YU7RQYU7RQ
6YT5NYT5N
7YT3XYT3X
8YT5RYT5R
9E77YE77Y
10YU1EDYU1ED

HF takmičenje – Jedan operator SSB
PlasmanPozivni znakDiploma
1YU7GYU7G
2YU7BGYU7BG
3YU7PEPYU7PEP
4YU4ZZYU4ZZ
5YU4GUVYU4GUV
6YT3TPSYT3TPS
7E74TJE74TJ
89A7IOM9A7IOM

HF takmičenje – Jedan operator MIX
PlasmanPozivni znakDiploma
1YU2VYU2V
2YT1WAYT1WA
3YU7QYU7Q

HF takmičenje – Više operatora MIX
PlasmanPozivni znakDiploma
1E73ESPE73ESP
2YU1AAXYU1AAX
3YU7GMNYU7GMN
4E74ELJE74ELJ
5E71ACUE71ACU
64O6BLM4O6BLM

VHF takmičenje – Stacionarne stanice
PlasmanPozivni znakDiploma
1/2E78FKE78FK
1/2E70SICE70SIC
3E74ZZE74ZZ
4E75IGE75IG
5E75CVE75CV

VHF takmičenje – Izmještene stanice
PlasmanPozivni znakDiploma
1E71ACU/PE71ACU/P
2E74G/PE74G/P