Pregled aktivnosti u 2020. godini

Klub – E74ALM *************************************** Almas – E71W *************************************** Zoran -E70AA Rezultati u takmičenjima Takmičenje Kategorija Lokacija Plasman 9A Activity – 2. per. 2m, Single Op, Low power JN93FTTrebević 14. mjesto u IARU R1,2. mjesto u E7 Alpe Adria VHF Portable, 5W, iznad 1000m n/v JN93CQBjelašnica 12. mjesto u IARU R1,3…. VišePregled aktivnosti u 2020. godini

Telefon

Bilo je to negdje potkraj 70-ih da je telefonska mreža u Sarajevu narasla do skoro 10,000 telefonskih priključaka. Tu se neko od naših sjetio da podnesemo zahtjev za telefonki priključak u prostorijama Kluba, koje su se tada nalazile u Gundulićevoj ulici, na broju 5. I, gle čuda, tako se “potrefi”… VišeTelefon