• February 28, 2017 10:58 am

Konačni rezultati takmičenja “JUBILARNI CONTEST – 70”

Plasmani na HF frekvencijskom opsegu 3,5MHz (80m):

1. U kategoriji ličnih stanica:

1 E70A 114
2 YU1EA 98
2 E77Y 98
4 YU1ND 94
5 YU4ERA 77
6 YU7PEP 72
7 E73JO 65
8 E72TR 53
9 E74HA 51
10 S57KM 47
11 DJ0AH 45
12 E71MZ 36
13 E75IG 29
14 LZ1US 24

2. U kategoriji klupskih stanica:

1 E73ESP 84
2 E72EEE 82
3 E71ELJ 43
4 E760ZAV 29
5 E71ACU 26
6 E70SIC 12

Plasmani u VHF frekvencijskom opsegu 144MHz (2m):

1. U kategoriji ličnih stanica:

1 E76D 612
2 E77Y 427

2. U kategoriji klupskih stanica:

1 E74DNO 1577
2 E71ELJ 316
3 E71ACU 60

Komisija
E74MG
E70AA
E72RZA

Related Posts