• February 28, 2017 10:58 am

“JUBILARNI CONTEST – 70“ – PROPOZICIJE

Takmičenja pod nazivom „Jubilarni contest – 70“, organizuje Radio klub „Sarajevo“ E74ALM u povodu

obilježavanja 70 godina od osnivanja i djelovanja Radio Kluba. Ove propozicije su ujedno i zvaničan poziv svim

radioamaterima da uzmu učešće u takmičenjima i tako zajedno sa nama, obilježe ovaj, za sve

radioamatere u BiH, značajan jubilej.

Pravo učešća u takmičenjima imaju svi licencirani radioamateri Bosne i Hercegovine, država regiona,

Evrope kao i svi ostali, kojima radioamaterski opsezi 80 m i 2 m nisu ograničavajući u smislu aktivnog učešća.

Takmičenja će se održati u aprilu mjesecu 2016. godine i to kao zasebna i međusobno neovisna:

I Takmičenje HF opsegu Datum: 8. april 2016. g. (petak). Vrijeme: 16:00 do 17:00 UTC lokalno

vrijeme (18:00 do 19:00).Vrsta Rada: CW, SSB – Izbor vrste rada je proizvoljan.Frekvencijski podopseg –

(Preporuka IARU):CW – 3,520-3,560 [kHz],SSB – 3,720-3,770 [kHz].Snaga [W]: do 100 (Računamo na Ham spirit

u pogledu korištenja snage).Bodovanje: CW 2 boda, SSB 2 Boda. Boduje se svaka kompletna i ispravna

veza.Razmjena podataka: CW i SSB): RS/T + Redni broj veze, počev od 001.

II Takmičenje na VHF opsegu Datum: 10. april 2016. g. (nedjelja); Vrijeme: 11:00 do 12:00 UTC

lokalno vrijeme (13:00 do 14:00).Vrsta Rada: FM, CW, SSB – Izbor vrste rada je proizvoljan;Frekvencijski

podopseg – (Preporuka IARU):FM Simpleksni kanali od 10 do 22, CW i SSB Prema planu dodjele frekvencija

za naznačenu vrstu rada.Snaga [W]: do 100 W (Računamo na Ham spirit u pogledu korištenja

snage).Bodovanje: 1 bod/1km. Boduje se svaka kompletna i ispravna veza. Razmjena podataka: (FM,

SSB, CW): RS/T + Redni broj veze, počev od 001 +WW Lokator (npr. JN93EU)Kategorije: (odnose se na

HF i VHF takmičenje):A Jedan operator, B Više operatora (Obavezna kategorija za klupske

radiostanice).Poziv u takmičenju: Na CW: CQ 70.Na SSB: CQ Jubilej 70. Na FM: CQ Jubilej 70.Veze se

boduju na slijedeći način: Na HF: CW: 2 boda, SSB: 2 boda, Na VHF: FM/CW/SSB: 1 bod/1kmSvaka

veza sa pozivnim znakom E74ALM ili specijalnim znakom E70ALM boduje se: Na HF: 10 bodova Na VHF: 10

bodova + 1bod/1kmSvaka veza sa stanicama članova RK „Sarajevo“, donosi:Na HF: 5 bodova Na VHF: 5

bodova + 1bod/1km- Spisak pozivnih znakova članova RK dat je u prilogu propozicija.- Ako dva ili više

učesnika u zbiru, imaju isti broj bodova, prednost u plasmanu se daje stanici koja je održala vezu sa E70ALM

ili sa E74ALM a zatim onoj stanici koja je održala više veza sa članovima RK „Sarajevo“.- Bilo koja pogreška

u razmjeni podataka u vezi, uzrokuje poništenje te veze kod oba učesnika.- Dopisivanje veza nije

dozvoljeno!- Takmičarskoj komisiji se dostavlja IZVOD iz LOG-a i ZBIRNI LIST (koji sadrži: Naziv

takmičenja, datum održavanja, pozivni znak, ime i prezime/naziv učesnika, oznaku kategorije, adresu stalne

lokacije, WW lokator u takmičenju, broj veza sa prikazom broja ostvarenih bodova, ukupan zbir bodova,

podatke o korištenim radio uređajima i antenama, izjavu o tačnosti podataka iz zbirnog lista i LOG¬-a te

pridržavanju Ham spirita i uslova iz Licence kao i prihvatanju odluka takmičarske komisije.- Takmičarska

komisija zadržava pravo diskvalifikacije svake stanice kod koje je uočeno kršenje propozicija ili Ham spirita.-

Dnevnike i zbirni list, odvojeno za svako takmičenje (HF i VHF), slati na adresu: Radio Klub Sarajevo –

E74ALMDajanli Ibrahimbega – 1, 71000 Sarajevo  najkasnije do 17. aprila

2016. godine u nekom od elektronskih formata /TXT, ASC, ADIF, CABRILO, EDI ili sl./ a prihvataju se i

„papirni“ dnevnici veza (u zadanim rokovima – važeći je poštanski žig).- Privremeni rezultati biće objavljeni

na WEB stranici radio kluba WEB stranici ARA u BiH, najkasnije 10 dana, od dana zaključenja prijema

dnevnika. – Prigovori koji stignu u roku od 5 dana po objavi rezultata, ukoliko su opravdani, biće uvaženi

prilikom objave konačnog plasmana.Nagrade i priznanja:Prvo mjesto u svakoj kategoriji: Plaketa RK i

diploma, sa naznakom plasmana, – Drugo i treće mjesto u svakoj kategoriji: Plaketa i diploma, sa naznakom

plasmana, Do desetog mjesta u svakoj kategoriji: Diploma sa naznakom plasmana. Svi ostali učesnici će

dobiti diplome za učešće: „Jubilarni contest – 70“, u organizaciji Radio kluba „Sarajevo“. – Ukoliko se do

održavanja takmičenja osiguraju sponzori za nagrade, one će biti dodjeljene pobjednicima, prema kriterijima

koje utvrdi takmičarska komisija. – Ostvarene veze se uvažavaju i za diplomu “SARAJEVO-70”- Datum

uručenja priznanja naknadno će se odrediti uz neku od aktivnosti obilježavanja 70 – godišnjice Radio kluba

Sarajevo.- Aktivni pozivni znakovi RK „Sarajevo“: – Radio klub: E74ALM, E70ALM- Lični pozivni znaci

CEPT1, 2; (HF/VHF): E71E, E71RB, E71W, E72AHA, E72ALM, E72ATV, E72BHH, E72BMJ, E72BZH, E72CBC,

E72DAE, E72DDD, E72DDS, E72DJM, E72ESC, E72FMH, E72GF, E72IEO, E72KK, E72KNM, E72KSS, E72MIS,

E72NTV, E72PDF, E72RSJ, E72RZA, E72RZH, E72SDR, E72STV, E72SWL, E72TVB, E72VAN, E73AJ, E73CF,

E73HI, E73JN, E73NSC, E73JW, E73RK, E74AC, E74CC, E74CH, E74DD, E74IO, E74MG, E74NL, E74OF, E74RA,

E74SF, E74UZ, E74WH, E74ZK, E74ZZ, E75A, E75AD, E75KK, E75LC, E75SB, E75SN, E75ZJ, E76AP, E76BH,

E77CG, E77YZ, E77ZX, E78HSI, E78ZT, E79NW

Takmičarska komisija: 1. Cvijanović Zoran – Zok, E70AA, e-mail: zzc@msn.com2. Šakić Mensur – Mega,

E74MG, e-mail: mensur.sakic@gmail.com3. Rokša Armin – Role, E72RZA, e-mail: armin.roksa@gmail.com

Related Posts