• February 28, 2017 10:57 am

Obavijest

Molimo članove Kluba da uplate članarinu do kraja januara 2016.g. kako bi mogli ostvariti planske aktivnosti. Ko želi može platiti i članarinu prema ARA u BiH.  Klub će to zbirno uplatiti na račun ARA u BiH.

 

Članarina se prikuplja na godišnjem nivou

 

 

Članarina Kluba je :   20 KM za zaposlene

                                      10 KM za studente, nezaposlene i penzionere

 

 

Članarina za ARA u BiH  20 KM za zaposlene

                                           10 KM za studente, nezaposlene i enzionere

 

 

 

Članarinu prikuplja Sekretar      Žuga Zijad,   E77ZX

Related Posts