• February 28, 2017 10:58 am

„JUBILARNI CONTEST – 70“ – PROPOZICIJE

„JUBILARNI CONTEST – 70“ ­ – PROPOZICIJE

 

 1. Takmičenja pod nazivom „Jubilarni contest – 70“, organizuje Radio klub „Sarajevo“ E74ALM u povodu obilježavanja 70 godina od osnivanja i djelovanja Radio Kluba. Ove propozicije su ujedno i zvaničan poziv svim radioamaterima da uzmu  učešće  u takmičenjima  i  tako  zajedno  sa  nama, obilježe  ovaj,  za  sve  radioamatere  u  BiH,  značajan jubilej.
 1. Pravo učešća u takmičenjima imaju svi licencirani radioamateri Bosne i Hercegovine, država  regiona, Evrope kao i svi ostali, kojima radioamaterski opsezi 80 m i 2 m nisu ograničavajući u smislu aktivnog učešća.
 1. Takmičenja će se održati  u aprilu mjesecu 2016. godine i to kao zasebna i međusobno neovisna:

I      Takmičenje  na HF opsegu

Termin takmičenja Radio-amaterski opseg[m] Frekvencijski podopseg(Preporuka IARU)[kHz] VrstaRada(**) Snaga[W]
Datum Vrijeme UTC (*)
8. april 2016.(petak) od 15:00do 16:00 80 3,530-3,580 CW do 100 (***)
3,730-3,780 SSB
(*)      UTC (15:00 do 16:00),  lokalno vrijeme (17:00 do 18:00)(**)    Izbor vrste rada je proizvoljan(***) Računamo na Ham spirit u pogledu korištenja veličine snage

 

Bodovanje:
Vrsta rada Broj bodova komentar
CW 2 Boduje se svaka  kompletna i ispravna veza u kojoj se razmjenjuju :Pozivni znak, raport i redni broj veze
SSB 2

 

II     Takmičenje na VHF opsegu

Termin takmičenja Radio-amaterski opseg[m] Frekvencijski podopseg VrstaRada(**) Snaga(W)
Datum Vrijeme UTC (*)
10. april 2016.(nedelja) od 12:00do 13:00 2  Simpleksni kanali od 10 do 22 FM do 100 (***)
Prema planu dodjele frekvencija za naznačenu vrstu rada SSB
CW
(*)      UTC (12:00 do 13:00),  lokalno vrijeme (13:00 do 14:00)(**)    Izbor vrste rada je proizvoljan(***) Računamo na Ham spirit u pogledu korištenja veličine snage

 

Bodovanje:
Vrsta rada Broj bodova komentar
FM 1bod/1km Boduje se svaka  kompletna i ispravna veza bez obzira na snagu predajnika u kojoj se razmjenjuju:Pozivni znak, raport i WW lokator
SSB
CW

 

Kategorije (odnose se na HF iVHF takmičenje)
A Jedan operator
B Više operatora Obavezna kategorija za klupske radiostanice
 1. Poziv u takmičenju:   ­

Na CW: CQ 70 ­
Na SSB: CQ Jubilej 70 ­
Na FM:  CQ  Jubilej 70

 

 1. U vezama se obavezno razmjenjuju slijedeći podaci:  ­

Na HF; (CW i SSB): RS/T + Redni broj veze, počev od 001, ­

Na VHF; (FM, SSB, CW): RS/T + Redni  broj  veze,  počev  od  001 + ww  Lokator

 

 1. Veze se boduju na slijedeći način:  ­

Na HF:

CW: 2 boda,

SSB: 2 boda,  ­

Na VHF:

FM/CW/SSB: 1 bod/1km­

Svaka veza sa pozivnim znakom E74ALM ili specijalnim znakom E70ALM boduje se:

Na HF: 10 bodova

Na VHF: 10 bodova + 1bod/1km

Svaka veza sa stanicama članova RK  „Sarajevo“, donosi:

Na HF: 5 bodova

Na VHF: 5 bodova + 1bod/1km

Spisak  pozivnih znakova članova RK dat je u prilogu propozicija

 1. Ako dva ili više učesnika u zbiru, imaju isti broj bodova, prednost u plasmanu se daje stanici koja  je održala vezu sa E70ALM ili sa E74ALM a zatim onoj stanici koja je održala više veza sa  članovima RK „Sarajevo“,
 1. Bilo koja pogreška u razmjeni podataka u vezi, uzrokuje poništenje te veze kod oba učesnika,
 1. Dopisivanje veza nije dozvoljeno!
 1. Takmičarskoj  komisiji  se  dostavlja  IZVOD  iz  LOG­a  i  ZBIRNI  LIST  (koji  sadrži:  Naziv  takmičenja, datum održavanja, pozivni znak, ime i prezime/naziv učesnika,  oznaku  kategorije,  adresu stalne lokacije, WW lokator u takmičenju,  broj veza sa prikazom broja ostvarenih  bodova, ukupan zbir bodova, podatke o korištenim radio uređajima i antenama, izjavu o tačnosti podataka iz zbirnog lista i LOG­-a te pridržavanju Ham spirita i uslova iz Licence kao i  prihvatanju odluka takmičarske komisije.
 1. Takmičarska komisija zadržava pravo diskvalifikacije svake stanice kod koje je uočeno kršenje  propozicija ili Ham spirita,
 1. Dnevnike i zbirni list, odvojeno za svako takmičenje (HF i VHF), slati na adresu radio kluba (navedena u  zaglavlju  ovih  propozicija) ili na E­mail:  klub@e74alm.ba najkasnije do 17. aprila  2016. godine u nekom od elektronskih formata /TXT, ASC, ADIF, CABRILO, EDI ili sl./ a prihvataju  se i „papirni“ dnevnici veza (u zadanim rokovima – važeći je poštanski žig).
 1. Privremeni  rezultati  biće  objavljeni na WEB stranici radio kluba WEB stranici ARA u BiH, najkasnije 10 dana, od dana zaključenja prijema dnevnika.
 1. Prigovori koji stignu u roku od 5 dana po objavi rezultata, ukoliko su opravdani, biće uvaženi prilikom objave konačnog plasmana.
 1. Nagrade i priznanja:

Prvo  mjesto  u  svakoj  kategoriji:  Plaketa  RK  i  diploma,  sa  naznakom  plasmana, ­ Drugo i treće mjesto u svakoj kategoriji : Plaketa i diploma, sa naznakom  plasmana, Do desetog mjesta u svakoj kategoriji: Diploma sa naznakom plasmana,

Svi ostali učesnici će dobiti diplome za učešće: „Jubilarni contest – 70“, u organizaciji Radio kluba „Sarajevo“.

Ukoliko se do održavanja takmičenja osiguraju sponzori za nagrade, one će biti dodjeljene  pobjednicima, prema kriterijima koje utvrdi takmičarska komisija. ­ Ostvarene veze se uvažavaju i za diplomu  “SARAJEVO-­70” ­ Datum uručenja priznanja naknadno će se odrediti uz neku od aktivnosti obilježavanja 70­godišnjice Radio kluba Sarajevo.

 1. Aktivni pozivni znakovi RK „Sarajevo“:

Radio klub:E74ALM,

Lični pozivni znaci CEPT1; (HF/VHF): E74ZZ, E74IO, E73JW, E71RB,E70AA, E72GF, E75A, E74WH, E73RK, E73JN, E74OF, E71W, E73AJ,E74CC, E77YZ, E74MG, E71E, E78ZT, E77ZX, E74RA

Lični pozivni znaci CEPT2; (FM):  E72FMH,  E72RZA, E72STV

 

Takmičarska komisija:

 1. Cvijanović Zoran – Zok, E70AA, e­mail: zzc@msn.com

 2. Šakić Mensur – Mega­, E74MG, e­mail: mensur.sakic@gmail.com

 3. Rokša Armin ­ – Role, E72RZA, e­mail: armin.roksa@gmail.com

 

 

Related Posts