• February 28, 2017 10:59 am

Održana Skupština radio-kluba E74ALM

05.04.2014 (Subota, 11:00) Održana Skupština radio-kluba E74ALM

Dodijeljena priznanja:

Zlatna plaketa Radiokluba „Sarajevo” E74ALM dodjeljena je:

Sejad Bajraktarević  E74NL

Zahvalnice za nesebični doprinos radio-amaterskom pokretu dodjeljene su:

„LOGOSOFT“

Faruk Telibečirević

„Energoinvest SUE“

Suzan Hota

Nebojša Marjanović

Nedžad Rešidbegović

Hamdo Katica

Zahvalnice za aktivnu podršku radio-amaterskom pokretu dodjeljene su:

 Senad Fetić – E74FS, N6BIH

Dževad Durgutović – E74DD, DH1AA

Ismail Kiriktas – DJ0OM

 Abud Džananović – YU1DZ

Radio Klub „GRADINA“  – YU1ANM, Prijepolje

Radio Klub „DRINA“ – E71EEE, Goražde

Radio Klub „UNA“ – E71ASM, Cazin

DSC_0026 DSC_0027 DSC_0038 DSC_0042 DSC_0043 DSC_0046 DSC_0022 DSC_0053 DSC_0055  DSC_0062


 

Related Posts